nieruchomosci

Due diligence nieruchomości

 

Audyty prawne nieruchomości w ramach których kompleksowo weryfikowany jest stan prawny nieruchomości przeprowadzamy zarówno na zlecenie potencjalnych nabywców nieruchomości niezabudowanych, jak również m.in. na potrzeby zabezpieczenia finansowania  nabycia nieruchomości.

Kompleksowo przeprowadzony audyt prawny pozwala nie tylko na identyfikację potencjalnych ryzyk prawnych, ale też wskazuje potencjalne ich rozwiązanie.

Analiza każdej nieruchomości wymaga indywidualnego podejścia z uwzględnieniem warunków miejscowych, zagrożeń wynikających z lokalizacji inwestycji czy też planowanego przez inwestora zagospodarowania nieruchomości.

Dobry audyt jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań konkretnego Klienta, a Raport z audytu powinien odzwierciedlać stan prawny nieruchomości a w sytuacji zdiagnozowania ryzyk prawnych wskazywać potencjalne rozwiązania.

W ramach audytu nie opisujemy bezrefleksyjnie wszystkich dokumentów pozyskanych w toku audytu, lecz dokonujemy ich badania w raporcie formułując jedynie wnioski dla naszego Klienta. Raport z audytu ma pełni funkcję dokumentu pomagającego podjąć decyzję biznesową w sposób czytelny i zrozumiały. Staramy się, aby raport był skondensowanymi informacjami ograniczonymi do kwestii istotnych dla Klienta.

Menu