rodo

Ochrona danych osobowych RODO, DODO

 

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej związanej z ochroną danych osobowych w szczególności w zakresie wdrożenia ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie;

Wdrażamy regulacje obejmujące zasady ochrony danych osobowych, w tym RODO oraz DODO (przetwarzanie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości).

Pomagamy przygotować rozwiązania prawne i funkcjonalne zmierzające do należytego – adekwatnego do zagrożeń wdrożenia procedur ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Doradzamy podmiotom gospodarczym oraz instytucjonalnym.

Przeprowadzamy audyty prawne mające na celu weryfikację należytego wdrożenia zasad ochrony danych osobowych.

Weryfikujemy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz konieczność ich zawarcia.

Dla naszych Klientów przeprowadzamy szkolenia z zakresu RODO.

Menu