Firmy Audytorskie, Biegli rewidenci

 

  • Firmy Audytorskie, Biegli Rewidenci,

Doświadczenie zdobyte przez mecenasa Konrada Młynkiewicza w kilkuletniej obsłudze prawnej organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów wykorzystujemy obecnie doradzając Firmom Audytorskim oraz biegłym rewidentom w postępowaniach przed Polską Agencją Nadzoru Audytowego jak również przed sądami.

Prowadzimy kompleksowe wsparcie Firm Audytorskich w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Pomagamy w sporządzeniu zastrzeżeń do protokołu, a następnie reprezentujemy FA w postępowaniach prowadzonych przed PANA.

Obsługa prawna Firm Audytorskich obejmuje również złożenie skargi od wydanej przez PANA decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a także reprezentowanie FA przed tym sądem, jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Występujemy również w charakterze obrońców w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych wobec biegłych rewidentów.

 

Menu