budowlanego

Pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowlane

– w ramach prowadzonych postępowań o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę wspieramy inwestorów w komunikacji z urzędem, odpieramy zarzuty sąsiadów, przeciwstawiamy się dopuszczeniu do udziału w postępowaniu podmiotów, które nie powinny być uznane za strony, a także pomagamy w przygotowaniu odpowiedzi na wezwania do usunięcia braków wniosku lub projektu budowlanego;

– reprezentujemy inwestorów w postępowaniach odwoławczych od decyzji o pozwoleniu na budowę,

– sporządzamy skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadku niekorzystnych dla inwestorów decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę;

– przeprowadzamy dla naszych Klientów postępowania w przedmiocie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę lub przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia budowlanego;

– reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach nadzwyczajnych o stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę lub o wznowienie postępowania.

Menu